Szanowni mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny, informujemy, że w ramach działań podejmowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała tabletki jodku potasu.
Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez MSWiA wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednakże na wszelki wypadek należy się do niego wcześniej przygotować.
Akcja dystrybucji tabletek zostanie rozpoczęta po wydaniu odpowiedniego rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w tym zakresie.
Po ewentualnym ogłoszeniu specjalnych komunikatów w środkach masowego przekazu, trzeba będzie udać się do najbliższego punktu w celu otrzymania tabletek.

Wykaz punktów wydawania mieszkańcom tabletek jodku potasu na terenie gminy Juchnowiec Kościelny

1.

Zespół Szkół w Kleosinie

Kleosin, ul. Zambrowska 20

2.

Zespół Szkół w Księżynie

Księżyno, ul. Szkolna 7

3.

Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym

Juchnowiec Górny, ul. Szkolna 5

4.

Świetlica Wiejska - Remiza OSP w Hermanówce

Hermanówka 1A

5.

Świetlica Wiejska - Remiza OSP w Lewickich

Lewickie 74

6.

Świetlica Wiejska - Remiza OSP w Złotnikach

Złotniki 34

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz