Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z obszaru BOF do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 r.
PRZYJDŹ I WYPOWIEDZ SIĘ!
Biorąc udział w konsultacjach masz realny wpływ na przyszłe inwestycje w Twojej GMINIE!

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

Projekt Strategii
https://bof.org.pl/pl/aktualnosci/860-konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-bof-2030

Uwagi można składać za pośrednictwem formularza elektronicznego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeor9KCGPkmq-i7hbp6hCDoQJfvL5w4knf35xfcXzgn8Oh5PA/viewform