W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1497 B  na odcinku  Kolonia Koplany – Brończany – Stacja Lewickie, gm. Juchnowiec Kościelny" na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku informujemy, iż:
- do 30.11.22 r. mieszkańcy przyległych posesji mogą zwracać się do biura firmy Drogowiec Sp. z o.o.; Upalna 1A lok. 58; 15-668 Białystok bądź kontaktować się telefonicznie pod nr 796 166 476 celem ustalenia lokalizacji zjazdów.
- jednocześnie informujemy, iż na działki zagospodarowane przewiduje się zjazdy w miejscach istniejących bram.