Gmina Juchnowiec Kościelny planuje aplikować o bezzwrotne dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowaniem mogą być objęte prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków.
Dofinansowanie przyznane zostanie po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku złożonego przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Wsparcie jest kierowane bezpośrednio do samorządu, a za jego pośrednictwem, również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.
Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2 proc. Wnioskodawcy mogą starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys.  zł oraz do 3,5 mln zł.
W terminie do 20 marca 2023 r. do godz. 17.00 zbieramy propozycje wniosków do złożenia od osób i podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Wzór formularza do pobrania poniżej.
Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, I piętro.
Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Wniosek [DOCX, 20KB]

Wniosek [PDF. 758KB]