Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie informuje o zakazie pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieciach wodociągowych w Gminie Juchnowiec Kościelny. Hydranty są elementem ochrony przeciwpożarowej ludzi, budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych.
Prawo do uruchomienia hydrantów mają Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz służby ratownicze straży pożarnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm..) art. 28.1. mówi wprost:
„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa a art. 6 ust. 1. pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”
Każdorazowe niekontrolowane uruchomienie hydrantu i intensywny pobór wody powoduje nagłe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej oraz może powodować pogorszenie jakości wody. Prosimy o niezwłoczne przekazywanie wszelkich informacji odnośnie wykorzystywania hydrantów przez osoby trzecie (nawet tych nocnych) na całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne, pod numerem telefonu 577 726 775 lub ewentualnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.