Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 20 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi
40 260,00 zł w tym wkład własny 20 260,00 zł pochodzący z wpłat rodziców Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie wycieczek szkolnych uczniom Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie. Uczniowie klasy I-III pojadą na jednodniową wycieczkę do Białowieży, a klasy IV-VIII na trzydniową wycieczkę do Krakowa. Plan takich podróży jest zgodny z obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w 2023 roku: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami Wielkich Polaków, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki, Odkrywamy Skarby Wsi. Z dotacji może być sfinansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.
Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci
i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.