Logo Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” realizuje zadanie jednoroczne „Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach”.
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 216G/II/2019 zawartej z Wojewodą Podlaskim w dniu 20 grudnia 2019 r.
Wartość dofinansowania wyniesie 429 962,82 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość Zadania to 907 788,97 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: grudzień 2019 r. – lipiec 2020 r.