Inwestycja realizowana jest na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja3PGR/2021/3354/PolskiLad z dnia 12 kwietnia 2023 r. na kwotę 1 960 700,52 zł, co stanowi 98% ostatecznej wartości inwestycji. Całkowita wartość zadania wyniesie 2 000 714,82 zł.
W dniu 19 kwietnia 2023 r. podpisano umowę z firmą, która zrealizuje przebudowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową o garaż OSP. Obiekt ten jest budowany na potrzeby społeczno-kulturalne aktywnie działających mieszkańców wsi Koplany.