PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

26.02.2024r: w godz. 10:00 –14:00 : IGNATKI: ul. Urocza 10G, 10H,

27.02.2024r: w godz. 10:00 –14:00: IGNATKI: ul. Przemysłowa 19c,

28.02.2024r: w godz. 08:00 –15:00: STANISŁAWOWO: ul. Białostocka od 10 do 20, ul Mroźna,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.”