Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku dot. jakości wody z wodociągu Kleosin

w załączeniu szczegóły ....