Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o niewłaścwej  jakości wody w wodociągu Kleosin

szczegóły w załączeniu