Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o niewłaścwej  jakości wody w wodociągu Ignatki Osiedle

szczegóły w załączeniu