PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Dorożki kolonie  - 2020-02-04 8:00 - 14:00

Pańki 22,22a, działka nr 218/1 - 2020-02-04 8:00 - 14:00