PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Bogdanki  kol. 1, 1A, 2, 71 2020-02-10 08:00 -14:00


Rostołty  kol od nr 65 do 78    2020-02-10 08:00 -14:00
Czerewki nr od 18 do 41    2020-02-12 08:00 - 13:00
Tryczówka nr od 4 do 31    2020-02-13 08:00 - 14:00