PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Olmonty
• 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27A, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61


• ul. Jaworowa 4, 6, 6A, 8, 11, 15, działki: 17/33, 17/93, 20/10
• ul. Nadrzeczna 4, 5, 7, 8   
2020-02-17 09:00 - 13:00

Hryniewicze
• 40/2, 40/4 2020-02-17 09:00 - 13:00

Dorożki
• kolonie od 67 do 78 2020-02-19 08:00 - 14:00

Rostołty
• od 19 do 64, działki: 226, 318 2020-02-20 08:00 - 12:00