PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Solniczki ul. Osiedlowa 5    2020-03-10 10:00 - 14:00
Księżyno ul. Przepiórcza 7    2020-03-11 10:00 - 14:00