Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w wodociągu Suraż, zaopatrującym w wodę m.in. miejscowość Baranki, stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie. Podwyższona wartość manganu może pogarszać wygląd i smak wody . Spożywanie wody z wodociągu Suraż o stwierdzonym stężeniu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób z  niej korzystających.

Urząd Miejski w Surażu poinformował, iż w związku ze stwierdzeniem ponadnormatywnej zawartości manganu w wodzie z wodociągu Suraż, w dniu 25.03.20120 r. zostanie wykonane płukanie odżelaziaczy w Surażu.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Informacja dotycząca działań naprawczych