PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Kożany 2, 3, 4, Cerkiew    2020-03-25 08:00 - 14:00
Hermanówka 2020-03-27 08:00 - 14:00