Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Ignatki-Osiedle, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, odpowiada rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym może być wykorzystywana przez konsumentów bez ograniczeń.

Więcej szczegółów