PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Lewickie-Kolonia nr od 1 do 21 08:00 - 14:00 17.06.2020

Ignatki od 1 do 21 08:00 - 14:00 17.06.2020

ul. Gajowa działki: 181/32, 190/7, 190/10
ul. Miła 32
wystąpią kilkuminutowe zaniki napięcia

Lewickie-Kolonia nr 67 09:00 - 13:00 19.06.2020