PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Ignatki
ul. Kwiatowa 17: Galon-oleje, Wings sp. z o.o., magazyn, działka nr 120/12, przepompownia    2020-07-07 09:00 - 15:00
Ignatki-Osiedle

ul. Różana 10    2020-07-08 08:00-10:00
Ignatki
ul. Gajowa działki: 181/32, 190/7, 190/10
ul. Miła 32
wystąpią kilkuminutowe zaniki napięcia    2020-07-08 08:00 2020-07-08 15:00
oraz działki w sąsiedztwie, dodatkowo wystąpią kilkuminutowe zaniki prądu w miejscowości Ignatki
Hermanówka
działki: 267, 629
Rumejki
28a, kolonie: 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, działka 209/15 2020-07-09 08:00 - 16:00
Ignatki
działka nr 102/7    2020-07-09 09:00 - 13:00
Zajączki
od 1 do 28    2020-07-10 08:00 - 14:00
Janowicze
kolonia działka nr 86/2
nieparzyste od 41 do 57, 65, 71/1, parzyste od 56 do 64, kolonie: 66, 67, 68, 69, 70, działki: 135, 144/6   2020-07-10 08:00 - 12:00
Księżyno
ul. Borsucza 17, 17a 2020-07-14 10:00 - 13:00