Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania z wodociągu Ignatki-Osiedle, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 st. C po 72 h. Przekroczenie to nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody. Komunikat_PPIS_16.09.2020_wod_Ignatki-Osiedle