PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:
Lewickie-Kolonia od nr 18 do 28    2020-10-26 08:00 - 14:00
Hryniewicze 56 zakład kamieniarski, 62/1, 75d, 75e, 75f, działka 79/10    2020-10-29 09:00 - 13:00
Koplany kolonie: 25, 29, 31, 35    2020-10-30 08:00 - 14:00