PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Horodniany

28e, 28f, 28g, 28i, 29a, 30, 30c, 30d, 30e, 32, 32a, 33, 34, 35, 37, 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 39, 39a, 39b, 41, 43, 43a, 45, 46a, 47, 53a, 53c, 55, przepompownia, świetlica wiejska, działki w sąsiedztwie, Pensjonat Zdrojówka 2020-11-09 09:00-18:00

Horodniany

13, 16, 17, 17A, 17/2, 18, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 31, 33, 49, 49a, 51, 51a, działka nr 193

Kleosin, ul. Adama Asnyka 2, 3, ul. Zambrowska 90 2020-11-12 09:00-18:00

Horodniany

13, 16, 17, 17A, 17/2, 18, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 31, 33, 49, 49a, 51, 51a, działka nr 193

28e, 28f, 28g, 28i, 29a, 30, 30c, 30d, 30e, 32, 32a, 33, 34, 35, 37, 37a, 37b, 37c, 37d, 37e, 39, 39a, 39b, 41, 43, 43a, 45, 46a, 47, 53a, 53c, 55, przepompownia, świetlica wiejska, działki w sąsiedztwie, Pensjonat Zdrojówka

Kleosin ul. Adama Asnyka 2, 3 ul. Zambrowska 90 2020-11-13 09:00-18:00