PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dal odbiorców:
Biele w dniu 04.12.2020 godz. 8:00 – 13:00
Księżyno   w dniu 01.12.2020  godz. 8:00 – 14:00