Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania ze stacji uzdatniania wody w Surażu, zaopatrującego w wodę m. in. miejscowość Baranki, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie azotynów. Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką.

Wobec powyższego, dla niemowląt wskazanym byłoby jej rozcieńczanie wodą o niskiej zawartości azotanów/azotynów. Przez pozostałych konsumentów woda może być wykorzystywana do celów spożywczych bez ograniczeń. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody.