PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej w dniu 07.04.2021r. w godz. 8:00 – 10:00  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości LEWICKIE-KOLONIA (nr. domów: 2, 2c, 2h, 3, 3a, 5, 5a, 6a, 7, 8, 9, 11, 11a, 13, 13a, 15b, 16a), w godz. 11:00 – 13:00 LEWICKIE-KOLONIA ( nr. domów: od 20 do 28), w godz. 14:00 – 16:00 LEWICKIE-KOLONIA (nr. domów: 1, 1/2, 1/3 , 3, 3A, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 8, 8B, 10, 10A, 10B, 15, 17, 17A, 17B, 19, 20, 20A, 20B, 20C ) z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych.

Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia