PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej w dniu 13.04.2021r. w godz. 8:30 – 11:30  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości OLMONTY (ul. Kasztanowa 9, 11, 13, 15, działka 272/11, plac budowy), z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia