PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej w dniu 20.04.2021r. w godz. 8:30 – 14:00  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości IGNATKI (ul. GOŚCINNA od nr. 14 do 27, ul. WSPÓLNA), z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia