Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda ze stacji uzdatniania wody w Surażu, zaopatrującej miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej o spożycia przez ludzi.