PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej w dniu:
05.05.2021r: w godz. 8:30 – 10:30  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości :KSIĘŻYNO ( ul. Sarnia od 1 do 34, ul. Niedźwiedzia 1,3,5a, ul. Wilcza 1a,4,5,25, ul. Zajęcza 4, ul. Mazowiecka 58); IGNATKI 42a; w godz. 12:00 – 14:00 LEWICKIE- STACJA (od nr. 20 do 43b ).
06.05.2021r: w godz.8:00 – 10:00  BARANKI ( od nr. 36 do 64 )
07.05.2021r: w godz. 8:00 – 10:00  BARANKI ( od nr. 36 do 64 ),

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia