GE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
10.05.2021r: w godz. 12:00 – 14:00  : IGNATKI ( ul. Sosnowa, Jagodowa, Tęczowa, Wspólna, Malinowa)
10.05.2021r: w godz. 14:30 - 16:30   : BARANKI (od nr. 36 – do. 64 )    
11.05.2021r: w godz. 14:00 – 16:00  : LEWICKIE - STACJA( od nr. 1 do 22B, przejazd i nastawnia PKP )

12.05.2021r: w godz. 8:30 – 10:30    : LEWICKIE - STACJA( od nr. 20 do 43B )
12.05.2021r: w godz. 14:00 – 16:00  : JUCHNOWIEC GÓRNY ( ul. Osiedlowa )
13.05.2021r: w godz. 8:30 – 10:30    : LEWICKIE KOLONIA ( od nr. 1 do 16A )
13.05.2021r: w godz. 14:00 – 16:00  : KOPLANY (od nr. 24 do 49 )

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.”