W związku z przebudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska-Wojszki na odcinku Kudrycze- Wojszki, wykonawca UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim informuje, iż od dnia 07.05.2021r. przystąpi do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu polegającej na całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 1484B na odcinku od skrzyżowania z DP1515B (wysokość m. Klewinowo) do skrzyżowania z DP1513B (wysokość m. Tryczówka). W związku z powyższym istniejący ruch z drogi powiatowej o nr DP1484B zostanie skierowany na drogę powiatową nr DP1515 w kierunku m. Nowe Klewinowo, następnie DP1488B przez m. Klewinowo do przebudowywanej DP1484B. Analogicznie będzie wyglądała relacja powrotna.