Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, ze w wodzie pobranej do badania dnia 14.06.2021 r. ze stacji uzdatniania wody w Surażu zaopatrującej m.in. miejscowość Baranki stwierdzono ponadnormatywną ilość bakterii coli tj. 8 jtk/100 ml wody (wymagana wartość ponadnormatywna bakterii grupy coli – 0 jtk/100 ml wody).

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet
Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294).