Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania dnia 05.07.2021 r. w stacji uzdatniania wody w wodociągu Suraż, zaopatrującym miejscowości: Baranki gm. Juchnowiec Kościelny oraz Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, stwierdzono ponadnormatywną ilość bakterii coli tj. 70 jtk/100 ml wody.

Zgodnie z załącznikiem  nr 1 części A i C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294), liczba dopuszczalnych bakterii grupy coli wynosi 0 jtk (NPL)/100 ml wody) przy jednoczesnym wykluczeniu obecności Escherichia coli.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu