Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda w stacji uzdatniania wody wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Baranki gm. Juchnowiec Kościelny oraz Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, odpowiada wymaganiom zawartym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294).

Wobec powyższego, woda może być wykorzystywana przez konsumentów bez ograniczeń.