Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Ignatki-Osiedle, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:
- barwy, w ilości 17 mg/l Pt
- zapachu – 2
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) zaleca się, aby parametr barwy oraz zapachu był akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian.
Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.
Podwyższona barwa oraz zapach występujące na poziomie jak wyżej wpływają na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarszają wygląd i smak wody). Nie stwarzają jednak zagrożenia  dla zdrowia konsumentów i mogą być wykorzystywane do celów spożywczych.