Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie jonu amonu, w ilości 0,76 mg/l (pożądana wartość tego parametru  w wodzie w kranie konsumenta wynosi 0,5 mg/l).

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Podwyższona wartość jonu amonu występująca na poziomie jak wyżej nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi pod warunkiem podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań zgodnych z ww. rozporządzeniem.
Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.