PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
16.11.2021r: w godz. 8:00 – 14:00:
-ZAJĄCZKI, kolonie: 6,29,31, działka nr 1007/1  
-WOJSZKI od nr 142 do 145

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.”