PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
15.12.2021r: w godz. 7:00 – 9:00 oraz 14:00 – 17:00    wystąpią krótkie zaniki napięcia: 
Kleosin ulica :
Broniewskiego 1, 2,3, 3A,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Długosza 12, 14, 
Gałczyńskiego, 
Kochanowskiego 17, 
Reymonta 4, 5, 10C, 11, 12B, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 
Słowackiego 7, Staffa 16, 
Turowskiego 13, Tuwima 16, 
Walerowskiego 2, 2A, 4, 4A, 
Zambrowska 34, 34A, 36, 40/1, 42, 42A, 42B, 48, 56A, 58
Żeromskiego 10A, 13, 19, 21

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.