Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej w dniu 28.12.2021 r. z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
- jonu amonu w ilości 0,8l mg/l (pożądana wartość parametru w wodzie w kranie konsumenta wynosi do 0,5 mg/l)
Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 r, poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi.

Podwyższona wartość jonu amonu występująca na poziomie jak wyżej nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi pod warunkiem  podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań zgodnych z rozporządzeniem.
Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.