PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
18.01.2022r: w godz. 8:30 – 9:00 :
Kleosin ulica :
M. Dąbrowskiej od nr: 1 do 35,
J. Kochanowskiego: 1A, 4, 6/1,
Zdrojowa: 3, 5,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.