PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
24.01.2022r: w godz. 9:00 – 13:00 : IGNATKI : 40, 40/6, działka nr 118,
26.01.2022r: w godz. 8:00 – 13:00 :  BROŃCZANY : 23L, 23T, 25S, działki: 77/14, 77/15, 77/18, 79, 95/11, 98/2, 98/3, 98/5, 102/2, 102/8, 102/9, 102/10,
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia