W związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B w m. Niewodnica Nargilewska (Gm. Juchnowiec Kościelny) wraz z budową jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1484B na terenie zabudowy w m. Niewodnica Nargilewska” informujemy, iż od dnia 21.01.2022r. będą występowały ograniczenia i utrudnienia w ruchu. W pierwszym etapie będzie wykonywana wycinka drzew oraz roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej.