Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z wodociągu Wojszki zaopatrującego miejscowości Czerewki, Kożany, Pańki, Wojszki, Zajączki, Zaleskie stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:
- manganu – 81 µg/l
- jonu amonu – 1,2 mg/l.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) mangan nie powinien przekraczać 50 µg/l natomiast jon amonu nie powinien przekraczać 0,50 mg/l. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Ponadnormatywna wartość manganu występująca na poziomie jak wyżej wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów, woda może być wykorzystywana do celów spożywczych. Podwyższona wartość jonu amonu występująca na poziomie jak wyżej nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi pod warunkiem podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań zgodnych z ww. rozporządzeniem.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.