Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z wodociągu Kleosin zaopatrującego miejscowości Horodniany. Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:
- mętności – 1,8 NTU
- manganu – 125 µg/l
- żelaza - 346 µg/l
- jonu amonu – 0,83 mg/l.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) mętność nie powinna przekraczać 1 NTU, mangan nie powinien przekraczać 50 µg/l, żelazo  200 µg/l, jon amonu nie powinien przekraczać 0,50 mg/l. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Ponadnormatywne wartości mętności, manganu, żelaza występujące na poziomach jak wyżej wpływają na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarszają wygląd i smak wody). Nie stwarzają jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów, woda może być wykorzystywana do celów spożywczych. Podwyższona wartość jonu amonu występująca na poziomie jak wyżej nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi pod warunkiem podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań zgodnych z ww. rozporządzeniem.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.