Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje,
że w wodzie pobranej do badania ze stacji uzdatniania wody w Surażu zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzieńskie, Zawyki Ferma., Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono przekroczenia normatywu higienicznego w zakresie:
- chlorków – 771 mg/l


W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość chlorków w wodzie uzdatnionej nie powinna przekraczać 250 mg/l.
Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).
Przekroczona wartość chlorków w wodzie wpływa na pogorszenie jej właściwości organoleptycznych wody (pogarsza smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów, woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.
Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.