Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej do badania dnia 29.03.2022r. z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

- jonu amonu w ilości 1,2 mg/1 (pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta wynosi do 0,5 mg/1).

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Podwyższona wartość jonu amonu występująca na poziomie jak wyżej nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi pod warunkiem podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań zgodnych z ww. rozporządzeniem.
Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu