PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
06.04.2022r: w godz. 9:00 – 14:00 : Lewickie od 68 do 81e, Brończany od 1 do 18a, od 40 do 51,
07.04.2022r: w godz. 9:00 – 16:00: Hryniewicze 56 - zakład kamieniarski,
08.04.2022r: w godz. 9:00 – 17:00: Olmonty, ul. Chabrowa 34, 37b, działki: 260/64, 263/17, 267/60,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.