PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
11.04.2022r: w godz. 8:00 – 13:00 : Księżyno – ogródki działkowe
12.04.2022r: w godz. 9:00 – 15:00: Izabelin: ul. Herbowa 2,8, ul. Kasztelańska 1, przepompownia zasilania z ZK-10192,

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia